[Billede af firmalogo]  Startside

Tidtagning til Springstævne
 

[Under konstruktion]

V. Thorø

Tidtagnings-udstyr til hestesport
mm. fra

Thorø Elektronik


Firma-Profil

Email: 

 

 

Tidtagningsudstyr til ridebanespring

Udstyret består af flere enheder. På spring-banen placeres op til 3 infrarøde lys-porte, der når lysstrålen brydes, sender et radiosignal til en pult i dommertårnet.

Skitse, der viser systemet:

 

Pulten:

 

( Version december 2008 )


Billede af kontrolpulten.  Størrelsen er ca.  20 x 15 cm.

   Der er lagt vægt på så få betjeningsknapper, som muligt. I venstre side ses "funktions-omskifteren". Her indstilles blandt andet metoden.

I stilling "Next" kan det eksterne display vise starttidspunkt for næste klasse, klassenummer og metode!

Funktionen "Indstil" bruges til at indtaste forskellige data.

   1.     Fejlfri Tid for hovedtid, og omtid.
   2.     Valg af 45 eller 30 sekunders nedtælling før start.

Knapperne:

+6 sekunder: Knappen "+6 Sekunder" adderer 6 sekunder til tiden, plus evt. fejl for overskridelse af fejlfri tid.
 
Stop F2 Stopper programmet i Fase 2. Viser igen tiden for Fase 1 i displayet. Bruges, hvis der er nedrivning på den sidste forhindring i fase 1, og operatøren ikke når at angive fejl for nedrivning.
 
P2 er P3 Aktiveres, hvis banen er bygget således, at mål Fase 2 er den samme som mål i Fase 1.
 
Manuel Bib Knappen kan udløse et manuelt bib hvis en lysport svigter. Herved kan anlægget også bruges som alm. stopur !
 
Reset Bruges, når næste ridt skal begynde, - og efter funktionsvalg.
 
Pause Bruges til at stoppe tiden, når der er stop i et ridt.
Vippes knappen opad, undertrykkes et radiosignal, ( et bib ). Bruges,  hvis en rytter rider baglæns gennem start !
 
OK Knappen aktiveres, når programmet skal fortsætte til næste stadie !
 
+ 4 Fejl Knappen adderer 4 fejl. Fejl kan også angives via tastaturet.
 
Tastaturet Tastaturet anvendes til at indtaste forskellige data til systemet.
 


Metode B5 og B6

Fra december 2008 er der indbygget en funktion, så man fra tastaturet på pulten kan angive fejl allerede fra starten af et ridt.


Pultens Display:

Displayet på pulten giver tydelige informationer til brugeren. I øverste linje vises tiden for fase 1 og fase 2.  I anden linie vises valgte metode. Og i de to nederste linjer er der information til brugeren, fx. "Tryk OK når dommeren giver startsignal" eller "Afventer Bib fra port 1". 

 
Det eksterne display:


Det eksterne display ( ca. 93 cm. bred, og 63 cm. høj. )

  Øverst vises hovedtid, og i omspring tiden for fase 2. Der kan vises op til 199 sek.

I nederste linie vises fejl.

 Displayet er let læst på lang afstand. Publikum har let ved at følge med i tiden.

Displayet viser også 45 seks. nedtælling til start af hovedspringningen og før fase 2 ved metode B3.


Det eksterne display i pauserne mellem klasserne.

I stilling "NEXT" på pulten, kan man indtaste starttid for næste klasse, Klassenummer og metode. Dette vises så på det eksterne display.


Billede af displayets visning i pausen mellem to klasser.

Displayet viser for oven skiftevis starttidspunkt, og klassenummer, og nederst metoden.


 Portene:


Een af lysportene sat op over for hinanden.
( gammel version af lys-hoveder !! ) 

Lys-sender og modtager sat op over for hinanden ! Rækkevidden er mindst 15 meter !
Lysportene er meget let at indstille, idet lyskeglen fra senderen er ret stor.

 Det er faktisk sådan, at man helst skal anbringe lys-senderne så de sender lys udad, væk fra midten af banen, for ikke at forstyrre andre porte. 


 


Lysmodtager med antenne

En rød lampe i modtageren blinker, hvis lys-strålen fra lyssenderen ikke rammer ! Der høres et kort Bib når lys-strålen afbrydes.


 

Portene indstilles til at være port 1, 2 eller 3 på omskifteren som vist på billedet til højre.
 
På omskifteren vælges portens nummer.

 
Lyssender på stander.

 
Batterierne er anbragt så lavt som muligt, for at få tyngdepunktet ned.


Batterikasse med stik.

  Batteriet er indkapslet i en vandtæt kasse. Batteri-kapaciteten er stor nok til at drive udstyret en hel weekend på 1 opladning!   Stikket fra opladeren passer på batterikassen. 
 

 

Billeder af tidtagningsudstyr.

( ældre version, hvor tid og fejl var opdelt i 2 displays )

Udstyret har været brugt til landsstævne i Sønderborg i foråret 2003, 2004 0g 2005. Det har scoret 5 point hos diverse TD'ere. Det har været udlånt til f.eks.  Billund, Kolding, Skive, Tinglev,  Nykøbing FalsterTarup / Odense og et par klubber på Sjælland

I foråret 2005 var jeg i Herning til Hingstekåring med Tidsuret. Det blev brugt både i Hal E og i Hal B under springkonkurrencer, og tillige ved Galla Show'et lørdag aften. Her er vist et par billeder !

Displayet er lidt svært at se. Neden under tiden for et ridt ses antal fejl. Se evt. nedenfor!


Her ses de eksterne displays:  Billedet er fra Pony-Landsstævnet i Sønderborg foråret 2005: 

Til venstre ses nedtællingen fra 45 sek. til start. Til højre ses et gammelt fejl-display. I nuværende version vises fejl i tids-displayets nederste linie !

/  V. Thorø,        Email:     


 

 

Senest opdateret: 28. december 2008